Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật của trình duyệt Cốc Cốc

Điều khoản sử dụng

Thay đổi lần cuối: 26/12/2017.

Chào mừng bạn đến với Cốc Cốc. Xin cảm ơn vì đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. Cốc Cốc cung cấp cho bạn các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ (gọi chung là "Dịch vụ") với điều kiện bạn phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây của Điều khoản Sử dụng ("Điều khoản Sử dụng").

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ và trình duyệt của Cốc Cốc (gọi chung là Cốc Cốc). Chúng tôi có thể đăng thông báo bảo mật cụ thể cho từng sản phẩm hoặc tài liệu của Trung tâm Trợ giúp để giải thích chi tiết hơn về sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ qua website của chúng tôi (www.coccoc.com) hoặc viết thư về địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà đa năng ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, hoặc qua E-mail: info@coccoc.com.

Chính sách bảo mật này sẽ cho biết cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Cốc Cốc, bao gồm cả việc sử dụng trình duyệt Cốc Cốc và các ứng dụng khác.

Chính sách bảo mật của Cốc Cốc bao gồm các vấn đề sau:

Chính sách bảo mật của trình duyệt Cốc Cốc

Chính sách này xác định các biện pháp đảm bảo tính bảo mật thông tin khi sử dụng trình duyệt Cốc Cốc.

Trong chính sách bảo mật này, những khái niệm như: "Cốc Cốc", "trình duyệt Cốc Cốc", "chúng tôi", "của chúng tôi" được hiểu là Công ty TNHH Cốc Cốc – công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam, và những khái niệm như: "Bạn", "các bạn", "người dùng", "người sử dụng" được hiểu là bạn, người cài đặt và sử dụng trình duyệt Cốc Cốc.

Trong quá trình làm việc với trình duyệt Cốc Cốc, người sử dụng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin ẩn danh (tức là những thông tin không định dạng cá nhân nào cụ thể). Những thông tin này sẽ được chúng tôi sử dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng các sản phẩm của Cốc Cốc, như là phát triển các tính năng của trình duyệt, nâng cao chất lượng tìm kiếm, vv.

Chúng tôi luôn đề cao sự bảo mật thông tin của người dùng, vì vậy sẽ cố gắng giúp cho người dùng hiểu rõ việc chúng tôi thu thập, sử dụng những thông tin này như thế nào. Vì mục đích đó, chính sách bảo mật này sẽ cho phép người dùng biết: những thông tin được chúng tôi thu thập, cách chúng tôi xử lý những thông tin đó, và cách để vô hiệu hóa việc gửi những thông tin kể trên qua trình duyệt.