Cốc Cốc AI Chat: Trợ lý trình duyệt tối ưu cho người Việt

Bạn muốn tìm ý tưởng sáng tạo, thông tin chính xác hay đơn giản là một người bạn để tán gẫu? Trò chuyện ngay với AI Chat trên trình duyệt Cốc Cốc!

Cốc Cốc AI Chat - Trợ lý trình duyệt tối ưu cho người Việt

02 điểm truy cập
Cốc Cốc AI Chat

Lối tắt

Lối tắt

Chạm vào biểu tượng AI Chat trong dãy lối tắt trên màn hình trang chủ.

Thanh địa chỉ

Thanh địa chỉ

Chạm vào thanh địa chỉ, rồi chọn biểu tượng AI Chat ở phần đề xuất tìm kiếm.

Bạn có muốn chat với nhân vật AI?

Đã có chế độ Character AI! Trò chuyện và sáng tạo câu chuyện của riêng bạn ngay hôm nay.

Khám phá ngay
Chat với nhân vật AI

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về Cốc Cốc AI Chat
Không tìm thấy câu hỏi của bạn? Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm chỉ dẫn hoặc trò chuyện với Bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi.