Khám phá các tính năng của Tìm kiếm Cốc Cốc

Học tập

Cốc Cốc Học tập là kênh tổng hợp thông tin tuyển sinh, công cụ và tài liệu học tập trực tuyến miễn phí dành cho học sinh phổ thông Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12.

Du lịch và giải trí

Bạn muốn đi đâu xa, hay chỉ muốn giải trí tại nhà? Tìm kiếm Cốc Cốc luôn ở đây để giúp bạn có mọi thông tin mà mình cần, cho cuộc sống này có nhiều trải nghiệm hơn.

Tra cứu thông tin

Trên mạng gì cũng có, nhưng không phải cứ tìm là ra. Tìm kiếm Cốc Cốc tạo ra bộ lọc tra cứu thông tin dễ sử dụng để bạn nhận kết quả chính xác trong một lần tìm kiếm.

Các tính năng khác

Tìm kiếm không chỉ cần nhanh, tiện, mà còn phải có chọn lọc. Tìm kiếm Cốc Cốc đưa bạn đến với mọi câu trả lời trên thế giới bằng các giải pháp hỗ trợ chọn lọc thông tin đáng tin cậy.
*Các tính năng có thể thay đổi.