Hàng ngày Hàng tháng

Độ phủ quảng cáo Rich Media

Người dùng hoạt động
3,929,944 23,836,585

Độ phủ quảng cáo Rich Media

Số lần xem trang
26,314,714 815,756,164

Độ phủ quảng cáo từ khóa

Truy vấn tìm kiếm
11,713,437 363,116,570
Cập nhật dữ liệu: 09.11.17

Nguồn dữ liệu: google analytics coccoc-statistic yandex-metrica