Thêm các trang web vào thanh truy cập nhanh

Bạn có thể Thêm hoặc Sửa/Xóa tối đa 5 website trên thanh truy cập nhanh

1. Thêm webstie: Tính năng này giúp bạn có thể thêm các website yêu thích của mình trên thanh truy cập nhanh2. Sửa/Xóa website: Tính năng này giúp bạn sửa/xóa website không còn phù hợp để thay bằng website mới phù hợp hơn