Làm sao để hiển thị MojiChat?

Hiện tại MojiChat được hiển thị qua hai cách sau:

  • Khi người dùng gõ đúng vào từ khóa có gắn theo sticker, MojiChat sẽ hiện ra

  • Người dùng bấm vào icon cậu bé MojiChat sẽ có bảng các sticker gần đây và phổ biến hiện ra

Các bạn có thể thử các từ khóa sau: Chất, Ngon, Vui, OK, Thích.