Làm sao để gõ đúng vào từ khóa cần tìm?

Team MojiChat đang cố gắng cập nhật hàng ngày các kho từ khóa phong phú của người Việt Nam. 

Các bạn hãy chịu khó cập nhật fanpage: http://www.facebook.com/coccocmojichat để góp ý thêm các từ khóa cho MojiChat nhé.