Toán học

Bạn có thể sử dụng máy tính bỏ túi cho việc tính toán cơ bản hoặc giải các bài tập toán.

  1. Truy cập coccoc.com
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập một phép toán.

Ví dụ: 283*192, y=x^2

283*192, y=x^2

Cách nhập đúng công thức

Việc nhập công thức đôi khi gặp khó khăn do phải sử dụng số mũ, phân số, phép lấy căn. Dưới đây là một số mẹo để nhập công thức đơn giải hơn với Cốc Cốc.

cách nhập đúng công thức

Các bài toán có thể giải

Tính giá trị biểu thức

Nhập biểu thức cần tính. Ví dụ: 283*192

Vẽ đồ thị

Nhập hàm số của đồ thị. Ví dụ: y=x^2

Tính giới hạn của hàm số

Đặt Tính giới hạn trước hàm số. Ví dụ: Tính giới hạn: y = 3/x

Phân tích đa thức thành nhân tử

Đặt Phân tích thành nhân tử trước đa thức. Ví dụ: Phân tích thành nhân tử: x^2 + 5x + 6

Cốc Cốc Toán học cũng có thể giải phương trình, bất phương trình, tính đạo hàm, tích phân … Để biết thêm thông tin, hãy truy cập danh sách các bài toán có thể giải được.