Khắc phục sự cố

Xóa cửa sổ bật lên, chuyển hướng và phần mềm độc hại khác

Bạn có thể có chương trình không mong muốn hoặc phần mềm độc hại trên máy tính của mình nếu bạn thấy:

  • Quảng cáo bật lên không chịu tắt đi
  • Trang chủ hoặc công cụ tìm kiếm bạn không nhận ra
  • Chuyển hướng đến một trang web lạ
  • Tiện ích hoặc thanh công cụ lạ được thêm vào trình duyệt của bạn

Đôi khi, bạn tải một chương trình mình muốn xuống nhưng chương trình đó cũng chứa phần mềm xấu. Dù bạn có thể xem và sử dụng chương trình bạn muốn, chương trình xấu có thể chạy ẩn dưới nền, thêm thanh công cụ hoặc quảng cáo vào trình duyệt của bạn.

Để tránh sự cố này, chỉ tải chương trình xuống từ các trang web đáng tin cậy.

Ngăn chặn tấn công lừa đảo

Tấn công lừa đảo xảy ra khi ai đó cố gắng lừa bạn chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến. Thông tin mà trang web lừa đảo có thể yêu cầu:

  • Tên người dùng và mật khẩu
  • Số tài khoản ngân hàng
  • Mã PIN (Số nhận dạng cá nhân)
  • Số thẻ tín dụng

Hãy thận trọng mỗi khi bạn nhận được thư yêu cầu thông tin cá nhân từ một trang web. Nếu bạn nhận được loại thư này, đừng cung cấp thông tin được yêu cầu khi chưa xác nhận được rằng đó là trang web hợp pháp.