Hóa học

Bạn có thể tìm lời giải cho những bài tập hóa học với Cốc Cốc. Ví dụ bạn có thể tìm sản phẩm của một phản ứng hóa học.

  1. Truy cập coccoc.com hoặc coccoc.com/search hoặc nhập nội dung ngay trên thanh địa chỉ web của Trình duyệt Cốc Cốc
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập các chất tham gia phản ứng và kết thúc bằng dấu =.
  3. Những loại phương trình Hoá mà Cốc Cốc có thể giải: https://www.youtube.com/watch?v=8hixNLZiPF8&feature=youtu.be

Ví dụ: NAOH + HCL =

CÁCH NHẬP ĐÚNG CÔNG THỨC

Để nhập đúng công thức hóa học vào thanh tìm kiếm, Cốc Cốc cung cấp một số mẹo sau:

Tìm sản phẩm của phản ứng hóa họcCÁC BÀI TẬP HÓA HỌC CÓ THỂ GIẢI

Nhập các chất tham gia phản ứng và kết thúc bằng dấu =. Ví dụ: NAOH + HCL =

Tìm các phản ứng tạo ra một chất hóa học

Nhập dấu = cùng với chất sản phẩm. Ví dụ: = NAOH

Giải bài tập chuỗi phản ứng hóa học

Nhập -> giữa các chất hóa học trong chuỗi. Ví dụ: Fe->FeS->H2S->S

Tìm chất còn thiếu trong chuỗi phản ứng hóa học

Nhập X thay cho chất hóa học còn thiếu trong chuỗi. Ví dụ: Ag->X->AgNO3

Nếu còn vấn đề gì cần hỗ trợ, bạn hãy inbox vào trang https://www.facebook.com/CocCocTrinhDuyet Cốc Cốc sẽ trả lời bạn ngay sau khi nhận được phản hồi!