Địa điểm

Với nhiều thông tin địa điểm, Cốc Cốc có thể cung cấp chính xác địa chỉ của một địa điểm và vị trí trên bản đồ.

  1. Truy cập coccoc.com
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên địa điểm.
  3. Trong hộp kết quả tìm kiếm, nhấn vào đường dẫn để tới map.coccoc.com

Ví dụ: thành cổ sơn tây, legend beer

thành cổ sơn tây, legend beer

Bạn có thể tìm kiếm nhiều địa điểm hơn như nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng với Nhà Nhà. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập map.coccoc.com.