Chuyển đổi đơn vị

Cách chuyển đổi đơn vị (đo lường, trọng lượng..) bằng Cốc Cốc Search

  1. Truy cập coccoc.com hoặc coccoc.com/search hoặc nhập nội dung ngay trên thanh địa chỉ web của Trình duyệt Cốc Cốc
  2. Tại phần tìm kiếm, nội dung bạn muốn quy đổi đơn vị (ví dụ: 14 inch sang cm)
  3. Cốc Cốc hiển thị kết quả là kết quả quy đổi đơn vị mà bạn tìm kiếm

Nếu còn vấn đề gì cần hỗ trợ, bạn hãy inbox vào trang https://www.facebook.com/CocCocTrinhDuyet Cốc Cốc sẽ trả lời bạn ngay sau khi nhận được phản hồi!