Xóa một phần lịch sử duyệt web

Để xóa một phần lịch sử duyệt web, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Lịch sử
  • Bước 2: Cửa sổ hiện ra tiếp tục chọn Lịch sử
  • Bước 3: Chọn các mục lịch sử cần xóa và nhấp XóaNếu còn vấn đề gì cần hỗ trợ, bạn hãy inbox vào trang https://www.facebook.com/CocCocTrinhDuyet Cốc Cốc sẽ trả lời bạn ngay sau khi nhận được phản hồi!