Không hiển thị nút Ghim

Trong trường hợp bạn không thể Ghim video do Cốc Cốc không hiển thị nút GHIM. Vui lòng kiểm tra và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng chọn Công cụ khác -> Tiện ích mở rộng
  • Bước 2: Tìm tiện ích Cốc Cốc Savior
  • Bước 3: Nhấp vào CHI TIẾT 
  • Bước 4: Tìm và nhấp vào Tùy chọn tiện ích sau đó tick vào ô Cho phép ghim video