Đưa trang web của bạn lên Tìm kiếm Cốc Cốc

Cập nhật lần cuối: 15/07/2022

Tại sao trang web/trang con của tôi không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Cốc Cốc

Bạn có thể kiểm tra xem chúng tôi đã thêm bất kỳ trang con nào từ trang web của bạn vào chỉ mục của chúng tôi hay chưa, bằng cách sử dụng toán tử "site".

Hãy truy cập coccoc.com/search và nhập truy vấn "site:trangwebcủabạn.com trangwebcủabạn.com". Ví dụ: site:coccoc.com coccoc.com.

Nếu truy vấn của bạn không cho ra kết quả nào, có một số lý do tiềm ẩn khiến trang web của bạn có thể không được đưa vào chỉ mục của chúng tôi.

Nguyên nhân 1: Trang web của bạn chưa được các robot của Cốc Cốc tìm thấy

Hãy đảm bảo rằng các robot của Cốc Cốc có thể tìm thấy các trang của bạn. Cụ thể, robot là một chương trình thu thập thông tin trang web bằng cách lần theo các đường liên kết. Trước hết, robot lần vào những URL đầu tiên mà nó phát hiện, tải xuống và lập chỉ mục những trang đó trong cơ sở dữ liệu của Cốc Cốc. Tiếp theo, robot phát hiện những URL khác nằm trên các trang đã tải, lần theo những URL đó để vào các trang mới, rồi lại tải xuống và lập chỉ mục những trang mới đó. Quá trình này được lặp đi lặp lại liên tục. Do đó, để các robot của chúng tôi có thể phát hiện ra trang web của bạn, trang web của bạn cần được liên kết với các trang web khác. Những liên kết này phải không được đánh dấu bằng chỉ dẫn Nofollow.

Thêm vào đó, để tập trung khai thác các nội dung mà người Việt quan tâm, các robot của Cốc Cốc đã được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Ví dụ, các robot của chúng tôi sẽ ưu tiên quét các trang web có ngôn ngữ tiếng Việt hoặc có tên miền .vn trước. Hoặc, các liên kết trên trang web của bạn cần xuất phát từ các trang web có lượng người truy cập nhất định từ Việt Nam. Nếu trang web của bạn hoàn toàn mới, có thể sẽ mất chút thời gian để chúng tôi tìm thấy các trang liên kết với trang web đó.

Nguyên nhân 2: Trang web của bạn đã chặn các robot của Cốc Cốc truy cập vào

Nếu trang web của bạn đã có sẵn những liên kết trên, hãy chắc chắn rằng những nội dung mà các URL này liên kết tới có thể được các robot của Cốc Cốc tiếp cận và được phép thêm vào chỉ mục của chúng tôi. Hãy kiểm tra tệp robots.txt của bạn và đảm bảo rằng nó không chặn việc các robot của chúng tôi tải xuống các trang của bạn.

Hơn nữa, hãy đảm bảo rằng không có chỉ dẫn Noindex trong nội dung các trang của bạn.

Ngoài ra, rất có thể trang web của bạn (hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn) đã chặn các robot của Cốc Cốc bằng cách chặn chuỗi tác nhân người dùng (user agent) của chúng tôi, hoặc chặn địa chỉ IP của Robot của chúng tôi. Trong trường hợp này, hãy liên lạc với quản trị viên hệ thống (system administrator) của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet để kiểm tra xem đây có phải là sự cố hay không.

Nếu bạn muốn thêm một số trang vào chỉ mục của chúng tôi theo cách thủ công, hãy gửi các URL có liên quan qua biểu mẫu này:

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi phản hồi