Các robot của Cốc Cốc

Cập nhật lần cuối: 15/07/2022

Các robot của Cốc Cốc (Bot, Trình thu thập thông tin) là các robot thu thập thông tin trang web do công cụ tìm kiếm Cốc Cốc tạo ra. Các robot này tự động dò tìm và tải xuống dữ liệu của các trang web/trang con của trang web để đưa chúng vào chỉ mục (index) của công cụ tìm kiếm Cốc Cốc. Chúng tôi có nhiều loại robot khác nhau. Chúng có thể được phân biệt bằng chuỗi tác nhân người dùng (một chuỗi nhận dạng yêu cầu được gửi đến máy chủ) mà bạn có thể tìm thấy trong nhật ký truy cập (access logs).

Chuỗi user agentTên robotChú thích
Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)coccocbotTên gọi chung cho tất cả các loại robot của Cốc Cốc
Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)coccocbot-webRobot web chính
coccocbot-web/1.0 (+http://help.coccoc.com/searchengine)coccocbot-webRobot web chính. Chúng tôi sử dụng chuỗi tác nhân người dùng này trong một số trường hợp thay thế
Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine).
Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)coccocbot-imageRobot hình ảnh
Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-fast/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)coccocbot-fastRobot nhanh
Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-ads/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)coccocbot-adsRobot quảng cáo
Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-shopping/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)coccocbot-shoppingRobot thu thập dữ liệu trang web thương mại điện tử
Tìm hiểu thêm thông tin về cách kiểm soát hành vi của các robot cùng với các tác nhân người dùng.

Để kiểm tra tính xác thực của các robot của Cốc Cốc, bạn có thể tra cứu DNS ngược. Trong nhật ký truy cập của bạn, hãy tìm địa chỉ IP được sử dụng để tạo các yêu cầu đối với chuỗi tác nhân người dùng của chúng tôi. Sau đó, hãy thực hiện tra cứu DNS ngược cho địa chỉ IP để xác định tên miền của máy chủ. Tên máy chủ phải kết thúc bằng ".coccoc.com". Cuối cùng, hãy thực hiện tra cứu DNS chuyển tiếp với tên máy chủ để tìm địa chỉ IP. Nếu bạn thấy địa chỉ IP trả về trùng với địa chỉ IP ban đầu thì đó là một robot của Cốc Cốc. Nếu bạn thấy một số kết quả khác nhau, có khả năng ai đó đã cố gắng giả mạo là một robot của Cốc Cốc.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi phản hồi