Thay đổi vị trí lưu tệp và hỏi vị trí lưu tệp trước khi tải

THAY ĐỔI VỊ TRÍ LƯU TỆP

Để thay đổi vị trí lưu tệp khi tải, bạn vui lòng mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://settings/downloads

Hoặc bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Nhấp chọn Nâng cao và chọn Tải về và torrent​

 

  • Bước 3: Trong mục Tệp đã tải xuống nhấp chọn Thay đổi để lựa chọn lại vị trí lưu tệpHỎI VỊ TRÍ LƯU TỆP TRƯỚC KHI TẢI VỀ

Để Bật/Tắt tính năng Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống bạn thực hiện theo hướng dẫnBạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet