Thêm các trang web vào thanh Sidebar

Bạn có thể Thêm hoặc Sửa/Xóa tối đa 15 website trên thanh Sidebar

1. Thêm webstie: Tính năng này giúp bạn có thể thêm các website yêu thích của mình trên thanh truy cập nhanh

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng như hướng dẫn trong ảnh

  • Bước 2: Bạn thêm các web theo gợi ý trong mục Được đề xuất hoặc nhập địa chỉ web trong mục Thêm trang web vào Sidebar rồi nhấp Thêm

2. Sửa/Xóa website: Tính năng này giúp bạn sửa/xóa website không còn phù hợp để thay bằng website mới phù hợp hơn
Bạn vui lòng chuột phải vào website cần thay đổi để lựa chọn như trong ảnhWeb Panel là một tính năng mới trên thanh Sidebar. Để hiểu rõ hơn về tính năng này, bạn vui lòng tham khảo trong link sau: https://blog.coccoc.com/desktop-browser/web-panel-thay-doi-nho-nhung-co-vo-cua-thanh-sidebar/

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet