Bật/Tắt thanh Sidebar

Cách Bật/Tắt và thêm ứng dụng mặc định trên thanh Sidebar

BẬT SIDEBAR

  • Nhấp vào biểu tượng  chọn Hiển thị Sidebar

TẮT SIDEBAR

  • Nhấp vào biểu tượng  chọn Ẩn Sidebar

THÊM BIỂU TƯỢNG TRÊN SIDEBAR

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt rồi chọn Sidebar hoặc mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://settings/sidebar

  • Bước 2: Thêm tùy chọn hiển thị trên thanh Sidebar theo mong muốn

Bạn cũng có thể mở tùy chọn nhanh bằng cách click vào biểu tượng 3 dấu chấm góc dưới cùng bên trái của trình duyệt:

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet