Từ điển

Có gì ở tính năng này?

- Tra từ điển Anh - Việt: cách phát âm, định nghĩa, ví dụ và cấu trúc ngữ pháp thường gặp.

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Từ điển

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "từ điển" để gọi ra tính năng.

Bước 3: Nhập hoặc dán từ tiếng Anh cần tra cứu.

2. Truy cập tính năng Từ điển từ cụm tính năng Học tập

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Trên menu tìm kiếm, chọn cụm tính năng Học tập.

Bước 3: Chọn tính năng Từ điển.

Bước 4: Nhập hoặc dán từ tiếng Anh cần tra cứu.

3. Tra từ điển nhanh một từ cụ thể

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "từ điển" + từ tiếng Anh cần tra cứu (ví dụ: hello).

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet