Toán học

Có gì ở tính năng này?

- Giải bài tập Toán học phổ thông với kết quả và lời giải chi tiết.

- Các dạng Toán được hỗ trợ: Tính giá trị biểu thức, Tính đạo hàm, Giải phương trình vi phân, Tìm UCLN/UCNN, Vẽ đồ thị, Giải phương trình, Giải bất phương trình, Tính giới hạn, Tính tích phân, Tìm tập xác định, Phân tích thành nhân tử, Khai triển đa thức, Sắp xếp tăng dần/giảm dần, Quy đồng mẫu số và Căn bậc hai/ba.

- Xem thêm Cách tìm kiếm với từng dạng Toán, Công thức Toán tổng hợp và Video hướng dẫn giải bài tập Toán với Cốc Cốc.

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Toán học

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập phép tính bất kỳ (ví dụ: 1+1) để gọi ra tính năng.

Bước 3: Chọn xem Cách tìm kiếm để biết cách gõ trên thanh tìm kiếm.

Bước 4: Nhập bài toán cần giải theo hướng dẫn.

2. Truy cập tính năng Toán học từ cụm tính năng Học tập

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Trên menu tìm kiếm, chọn cụm tính năng Học tập.

Bước 3: Chọn tính năng Toán học.

Bước 4: Chọn xem Cách tìm kiếm để biết cách gõ trên thanh tìm kiếm.

Bước 5: Nhập bài toán cần giải theo hướng dẫn.

3. Giải nhanh một bài Toán cụ thể

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập bài toán cần giải (ví dụ: y = sin(x)).

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập danh sách các bài toán có thể giải được.

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet