Phim ảnh

Có gì ở tính năng này?

- Danh sách bộ phim điện ảnh, phim dài tập theo gần 20 thể loại phim khác nhau.

- Xem thêm chi tiết: Thông tin giới thiệu, link xem trực tuyến và link tải torrent của từng phim.

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Phim ảnh

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "phim" để gọi ra tính năng.

Bước 3: Nhấn chọn thể loại phim cụ thể để gợi ý phim.

Bước 4: Nhấn chọn phim cụ thể để xem thông tin giới thiệu hoặc lấy link xem trực tuyến, link tải torrent.

2. Tìm nhanh Phim ảnh theo thể loại phim

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "phim" + tên thể loại (ví dụ: phim hanh dong).

Bước 3: Nhấn chọn phim cụ thể để xem thông tin giới thiệu hoặc lấy link xem trực tuyến, link tải torrent.

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet