Lịch âm

Có gì ở tính năng này?

- Đổi ngày ở lịch dương sang lịch âm.

- Xem ngày lễ, Tết theo lịch âm.

- Xem thêm chi tiết ngày âm lịch: Giờ Hoàng đạo - Hắc đạo, Hung - Cát, Sao tốt - Sao xấu, Giờ xuất hành và Văn khấn vào ngày lễ, Tết (ví dụ: cúng Rằm, cúng ông Công - ông Táo, cúng Tất niên).

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Lịch âm

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "lịch âm" để gọi ra tính năng.

Bước 3: Xem lịch tháng hiện tại và nhấn vào tháng hiện tại để xem lịch tháng trước, tháng sau.

Bước 4: Chọn xem chi tiết ngày âm lịch và nhấn "<", ">" để xem ngày trước, ngày sau.

2. Tìm nhanh Lịch âm của tháng cụ thể

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập tên tháng (ví dụ: 3/2021).

3. Tìm nhanh Lịch âm của ngày cụ thể

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập tên ngày (ví dụ: 3/3/2021).

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet