Hóa học

Có gì ở tính năng này?

- Giải bài tập Hóa học phổ thông với kết quả và lời giải chi tiết.

- Các dạng Hóa học được hỗ trợ: Phản ứng hóa học giữa các chất, Phản ứng hóa học tạo ra các chất, Cân bằng phương trình hóa học, Các phương trình hóa học phổ biến tạo ra một chất cho trước, Phản ứng trong dung dịch, Chuỗi phản ứng và Phản ứng oxy hóa khử.

- Xem thêm Cách tìm kiếm với từng dạng Hóa, Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học và Video hướng dẫn giải bài tập Hóa với Cốc Cốc.

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Hóa học

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập ký hiệu hóa học bất kỳ (ví dụ: H2O) để gọi ra tính năng.

Bước 3: Chọn xem Dạng bài tập để biết cách gõ trên thanh tìm kiếm.

Bước 4: Nhập bài hóa cần giải theo hướng dẫn.

2. Truy cập tính năng Hóa học từ cụm tính năng Học tập

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Trên menu tìm kiếm, chọn cụm tính năng Học tập.

Bước 3: Chọn tính năng Hóa học.

Bước 4: Chọn xem Dạng bài tập để biết cách gõ trên thanh tìm kiếm.

Bước 5: Nhập bài hóa cần giải theo hướng dẫn.

3. Giải nhanh một bài Hóa cụ thể

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập bài hóa cần giải (ví dụ: HCl + NaOH =).

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet