Giải bài tập

Có gì ở tính năng này?

- Cung cấp lời giải bài tập chi tiết trong sách giáo khoa hay sách tham khảo giúp học sinh phổ thông tự học mọi lúc, mọi nơi.

- Dựa theo bộ lọc: Lớp, Môn học, Tên sách, Bài và Trang.

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Giải bài tập

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "giải bài tập" để gọi ra tính năng.

Bước 3: Chọn Lớp, Môn học, Tên sách, Bài, Trang để tìm kiếm chính xác.

Bước 4: Nhấn Áp dụng bộ lọc.

2. Truy cập tính năng Giải bài tập từ cụm tính năng Học tập

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Trên menu tìm kiếm, chọn cụm tính năng Học tập.

Bước 3: Chọn tính năng Giải bài tập.

Bước 4: Chọn Lớp, Môn học, Tên sách, Bài, Trang để tìm kiếm chính xác.

Bước 5: Nhấn Áp dụng bộ lọc.

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet