Đổi tiền tệ

Có gì ở tính năng này?

- Quy đổi hơn 160 đơn vị tiền tệ trên toàn thế giới, trong đó có các đồng tiền phổ biến là VND, USD, EUR, GBP, RUB, CAD, AUD, JPY, KRW, CNY, HKD, SGD, THB.

- Xem thêm tỉ lệ quy đổi (tỷ giá).

Hướng dẫn tìm kiếm

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập con số + đơn vị đo lường của phép quy đổi (ví dụ: 329 usd sang vnd).

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet