Đổi đơn vị

Có gì ở tính năng này?

- Quy đổi đơn vị đo lường: độ dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ, tốc độ, bộ nhớ máy tính, góc phẳng, diện tích, thể tích, gia tốc, lực, áp suất, vô chiều, cường độ dòng điện, lượng chất, cường độ sáng, góc đặc, quang thông, độ rọi, và độ chói.

- Xem thêm công thức quy đổi.

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Đổi đơn vị

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập phép quy đổi đơn vị đo lường bất kỳ (ví dụ: "inch sang cm") để gọi ra tính năng.

Bước 3: Chọn đơn vị đo lường của phép quy đổi.

Bước 4: Nhập con số cần chuyển đổi.

2. Truy cập tính năng Đổi đơn vị từ cụm tính năng Học tập

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Trên menu tìm kiếm, chọn cụm tính năng Học tập.

Bước 3: Chọn tính năng Đổi đơn vị.

Bước 4: Chọn đơn vị đo lường của phép quy đổi.

Bước 5: Nhập con số cần chuyển đổi.

3. Thực hiện nhanh phép quy đổi cụ thể

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập con số + đơn vị đo lường của phép quy đổi (ví dụ: 20 inch sang cm).

Bước 3: Nhập con số hoặc chọn đơn vị đo lường khác (nếu có).

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet