Dịch

Có gì ở tính năng này?

- Dịch văn bản ở 80 ngôn ngữ trên thế giới.

- Tự động nhận diện ngôn ngữ đầu vào và đưa ra bản dịch ở ngôn ngữ tùy chọn.

- Độ dài của văn bản cần dịch không quá 1000 ký tự.

Hướng dẫn tìm kiếm

Truy cập tính năng Dịch từ cụm tính năng Học tập

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Trên menu tìm kiếm, chọn cụm tính năng Học tập.

Bước 3: Chọn tính năng Dịch.

Bước 4: Nhập hoặc dán văn bản cần dịch.

Bước 5: Chọn ngôn ngữ đầu vào và ngôn ngữ đích để nhận được bản dịch.

Bước 6: Chọn Sao chép bản dịch để dùng ngay.

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet