Cung hoàng đạo

Có gì ở tính năng này?

- Tổng quan cung hoàng đạo: Tính cách của 12 cung hoàng đạo.

- Chiêm tinh hôm nay: Vận trình của ngày, may mắn, sức khỏe, tình yêu và tiền bạc.

- Chiêm tính tháng: Vận trình của tháng, những việc nên làm và không nên làm trong tháng.

- Tính cách: Luận giải tính cách của cung hoàng đạo trong công việc và đời sống.

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Cung hoàng đạo

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "cung hoàng đạo" để gọi ra tính năng.

Bước 3: Nhập ngày sinh.

Bước 4: Nhấn Xem chiêm tinh.

Bước 5: Chọn xem Chiêm tinh hôm nay, Chiêm tinh thángTính cách.

2. Tìm nhanh Cung hoàng đạo của một người

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "cung hoàng đạo" + ngày sinh (ví dụ: cung hoang dao 3/3/1993).

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet