Chính tả

Có gì ở tính năng này?

- Kiểm tra chính tả của văn bản tiếng Việt.

- Gợi ý sửa lỗi (nếu có) kèm theo lời giải thích chi tiết.

- Độ dài của văn bản cần kiểm tra chính tả không quá 1000 ký tự.

Hướng dẫn tìm kiếm

1. Gọi ra tính năng Chính tả

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "chính tả" để gọi ra tính năng.

Bước 3: Nhập hoặc dán văn bản tiếng Việt cần kiểm tra.

Bước 4: Nhấn Kiểm tra và xem kết quả.

Bước 5: Nhấn Sửa tất cả lỗi hoặc chọn gợi ý sửa lỗi (thẻ màu xanh ở cột Sai chính tả).

Bước 6: Chọn Sao chép văn bản (đã sửa hết lỗi) để dùng ngay.

2. Truy cập tính năng Chính tả từ cụm tính năng Học tập

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Trên menu tìm kiếm, chọn cụm tính năng Học tập.

Bước 3: Chọn tính năng Chính tả.

Bước 4: Nhập hoặc dán văn bản tiếng Việt cần kiểm tra.

Bước 5: Nhấn Kiểm tra và xem kết quả.

Bước 6: Nhấn Sửa tất cả lỗi hoặc chọn gợi ý sửa lỗi (thẻ màu xanh ở cột Sai chính tả).

Bước 7: Chọn Sao chép văn bản (đã sửa hết lỗi) để dùng ngay.

3. Kiểm tra nhanh chính tả của một từ cụ thể

Bước 1: Truy cập coccoc.com/search.

Bước 2: Nhập từ khóa "chính tả" + từ cần kiểm tra (ví dụ: chính tả sát nhập).

Bước 3: Nhấn Sửa tất cả lỗi hoặc chọn gợi ý sửa lỗi (thẻ màu xanh ở cột Sai chính tả).

Bước 4: Chọn Sao chép văn bản (đã sửa hết lỗi) để dùng ngay.

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet