Cách truy cập Cốc Cốc Search

Cách truy cập Cốc Cốc Search

Cách 1

1 bước: Nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm của trình duyệt. Áp dụng khi bạn cài đặt Cốc Cốc Search là công cụ tìm kiếm mặc định của trình duyệt Cốc Cốc hoặc trình duyệt khác.

Cách 2

Bước 1: Nhập URL coccoc.com/search trên thanh tìm kiếm của trình duyệt.

Bước 2: Nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm của Cốc Cốc Search. Áp dụng cho mọi trường hợp, kể cả khi bạn dùng Cốc Cốc Search trên trình duyệt Cốc Cốc hoặc trình duyệt khác.

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet