Thay đổi ngôn ngữ cho trình duyệt

Để thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt, bạn vui lòng mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://settings/languages

Hoặc bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Nhấp chọn Nâng cao và chọn Ngôn ngữ

 

  • Bước 3: Nhấp chọn tiếp theo hướng dẫn trong ảnh dưới để chọn Thêm ngôn ngữ:

  • Bước 4: Lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Anh và chọn Thêm

  • Bước 5: Lựa chọn ngôn ngữ cần chuyển đổi rồi tick chọn Hiển thị Cốc Cốc bằng ngôn ngữ này

  • Bước 6: Nhấp Chạy lại để hoàn tấtBạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet