Kiểm tra phiên bản Cốc Cốc và tiện ích Savior

Để kiểm tra phiên bản mới, bạn vui lòng mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://settings/help

Hoặc bạn nhấp vào biểu tượng  chọn Giới thiệu Cốc CốcĐể kiểm tra phiên bản Cốc Cốc Savior, bạn vui lòng mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://extensions/

Hoặc bạn nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt , cửa sổ mới hiện ra nhấp chọn Tiện ích
 

Để hiển thị phiên bản, bạn cần tiếp tục chọn Chế độ dành cho nhà phát triểnBạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet