Khởi động Cốc Cốc cùng hệ thống

Để chọn chế độ Bật/Tắt khi khởi động Cốc Cốc cùng Windows, bạn vui lòng mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://settings/defaultBrowser

Hoặc bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt rồi chọn Trình duyệt mặc định  • Bước 2: Lựa chọn Bật/Tắt tính năng Khởi động cùng hệ thốngBạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet