Cài đặt trang khi khởi động Cốc Cốc

Để cài đặt các trang khi khởi động, bạn vui lòng mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://settings/onStartup sau đó chọn Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang
Để mở lại các trang trong phiên làm việc cuối trước khi đóng trình duyệt, bạn hãy chọn Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại

Hoặc bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt rồi chọn Khi khởi động

  • Bước 2: Chọn Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang 

  • Thêm trang mới: Bạn nhập trang cần thêm
  • Sử dụng trang hiện tại: Cốc Cốc sẽ tự động thêm tất cả các trang bạn đang mở 
  • Bước 3: Để Sửa/Xóa trang, bạn hãy nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm như trong ảnhBạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet