Trình duyệt bị ngắt/đóng đột ngột

Khi bạn sử dụng Cốc Cốc và gặp phải hiện tượng Cốc Cốc tự động tắt, bạn vui lòng nén và gửi thư mục reports về cho Cốc Cốc theo các bước sau:

  • Bước 1: Bấm đồng thời tổ hợp phím Windows + R
  • Bước 2: Cửa sổ Run xuất hiện, nhập %LOCALAPPDATA%\CocCoc\Browser\User Data\Crashpad và nhấp OK

  • Bước 3: Sử dụng phần mềm (winrar hoặc winzip) để nén thư mục reports

  • Bước 4: Đính kèm và gửi file nén về cho Cốc Cốc theo địa chỉ: coccoc@coccoc.com

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet