Không truy cập được internet

Khi không truy cập được internet, bạn vui lòng kiểm tra và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Bấm đồng thời tổ hợp phím Windows + R
  • Bước 2: Cửa sổ Run xuất hiện, nhập control panel và nhấp OK

  • Bước 3: Tìm và mở Internet Options sau đó chọn thẻ Connections

  • Bước 4: Chọn LAN Settings
  • Bước 5: Chỉ tick chọn vào ô Automatically detect settings như trong ảnh sau đó nhấp OKBạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet