Tùy chỉnh phông chữ trên trình duyệt

Để thay đổi Cỡ chữ hoặc Phông chữ trên trình duyệt, bạn vui lòng mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://settings/appearance

Hoặc bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt rồi chọn Hình thức

  • Bước 2: Lựa chọn Cỡ chữ hoặc Tùy chỉnh phông chữ để thay đổiBạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet