Dấu trang

HIỂN THỊ THANH DẤU TRANG

Để hiển thị thanh dấu trang, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Dấu trang

  • Bước 2: Nhấp chọn Hiển thị thanh dấu trangTẠO DẤU TRANG

  • Bước 1: Nhấp biểu tượng  trên thanh địa chỉ

  • Bước 2: Chọn Tên Thư mục thích hợp rồi nhấp Xong

  • Bước 3: Nhấp chọn Thêm... nếu bạn muốn tạo Thư mục mới

Lưu ý: Nếu bạn chưa đăng nhập vào Cốc Cốc để đồng bộ hóa dữ liệu, Cốc Cốc sẽ xuất hiện thông báo Đăng nhập vào Cốc Cốc để gợi ý
 

QUẢN LÝ DẤU TRANG

Để quản lý dấu trang, bạn vui lòng mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://bookmarks/

Hoặc bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: nhấp vào biểu tượng  chọn Dấu trang rồi chọn Trình quản lý dấu trang
  • Bước 2: Nhấp chọn vào biểu tượng 3 dấu chấm góc bên phải để chỉnh sửa hoặc xóa dấu trang


 

SẮP XẾP THƯ MỤC DẤU TRANG

Để sắp xếp thư mục dấu trang, bạn di chuyển chuột lên dấu trang cần thay đổi sau đó giữ và kéo thả để sắp xếp

Bạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet