Truy cập với tư cách khách

TRUY CẬP VỚI TƯ CÁCH KHÁC LÀ GÌ?

  • Những trang bạn xem trong cửa sổ này sẽ không xuất hiện trong lịch sử trình duyệt và sẽ không để lại các dấu vết khác như cookie trên máy tính sau khi bạn đóng tất cả cửa sổ Khách đang mở. Tuy nhiên, bất kỳ tệp nào bạn tải xuống cũng sẽ được giữ nguyên.
  • Khác nhau giữa truy cập tư cách khác và truy cập tư cách ẩn danh
    • Cả chế độ Khách và chế độ Ẩn danh đều là chế độ duyệt web tạm thời nhưng có một số khác biệt cơ bản giữa chúng.
    • Chế độ khách: Một người dùng ở chế độ Khách không để lại bất kỳ lịch sử duyệt web hay cookie nào trên máy tính. Ngoài ra, họ không thể nhìn thấy hoặc sửa đổi hồ sơ trên Cốc Cốc của chủ sở hữu máy tính.
    • Chế độ ẩn danh: Bạn không để lại lịch sử duyệt web và các cookie trên máy tính của mình, nhưng bạn vẫn có thể xem lịch sử hiện có, dấu trang, mật khẩu, dữ liệu Tự động điền và các cài đặt Cốc Cốc khác.

DUYỆT WEB VỚI TƯ CÁCH KHÁCH

  • Bước 1: Mở trình duyệt Cốc Cốc, nhấp vào biểu tượng góc trên cùng bên phải của trình duyệt

  • Bước 2: Nhấp chọn KháchBạn cần trợ giúp thêm? Hãy chat với Bộ phận Hỗ trợ của Cốc Cốc tại: https://facebook.com/CocCocTrinhDuyet