April
2nd

Cờ Rôm+ trở thành trình duyệt Cốc Cốc

Kể từ ngày 02.04.2014, nhóm phát triển Cờ Rôm+ thuộc công ty Cốc Cốc đã quyết định đổi tên sản phẩm này thành “trình duyệt Cốc Cốc”. Bước thay đổi này nhằm thống nhất thương hiệu giữa các sản phẩm của Cốc Cốc bao gồm: trình duyệt, công cụ tìm kiếm và ứng dụng bản đồ. Trình duyệt với cái tên mới vẫn sẽ miễn phí, an toàn và cực nhanh.

Biểu tượng (icon) của trình duyệt trên Desktop cũng sẽ thay đổi:

Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm lướt web của bạn. Các tính năng ưa thích của bạn vẫn được bảo toàn, cũng như mọi cài đặt, dấu trang và thông tin lưu trên trình duyệt.