Tải torrent

a. Bật/Tắt chức năng torrent và tùy chỉnh:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm đến mục Torrents và nhấp chọn hoặc bỏ chọn mục Chức năng torrent để bật/tắt chức năng này
  • Bước 3: Điều chỉnh các thông số của chức năng torrent như hình

b. Chọn torrent làm mặc định trên Cốc Cốc

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm mục Trình duyệt mặc định​