Add-tone ( sửa lỗi chính tả, tự động thêm dấu)

a. Bật tính năng

 • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng chữ  trên thanh địa chỉ để biểu tượng chuyển sang màu xanh hoặc nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
 • Bước 2: Kéo xuống cuối trang, tìm đến Ngôn ngữ
 • Bước 3: Nhấp chọn vào ô Bật 'Add Tone'

b. Tắt tính năng

 • Để tắt chức năng add-tone tại trang hiện tại, nhấp vào biểu tượng chữ  để biểu tượng chuyển màu xám.
 • Muốn tắt chức năng add-tone trên tất cả các trang:
  • Bước 1:  Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Kéo xuống cuối trang, tìm đến Ngôn ngữ
  • Bước 3: Nhấp bỏ chọn mục Bật 'Add Tone'