Khung hội thoại Facebook Messenger

Để mở cửa sổ facebook messenger, bạn hãy click vào biểu tượng theo hướng dẫn trong ảnh bên dưới



Các thao tác cơ bản trên cửa sổ chát messenger:

1. Làm thế nào để mở rộng cửa sổ chát: Để mở rộng khung cửa sổ chát, bạn hãy click chọn vào biểu tượng theo hướng dẫn trong ảnh bên dưới



2. Làm thế nào để ghim cửa sổ chát: Tính năng ghim sẽ giúp bạn vừa làm việc mà vẫn có thể trò chuyện với bạn bè trên cùng một cửa sổ của trình duyệt



Sau khi ghim, cửa sổ chát sẽ chuyển sang góc bên phải của trình duyệt. Để bỏ ghim, bạn hãy click vào biểu tượng theo hướng dẫn trong ảnh bên dưới



3. Làm thế nào để có thể tìm kiếm bạn bè nhanh: Tính năng này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm chính xác bạn bè trong danh sách mà không cần mất thời gian cuộn chuột để tìm kiếm



4. Làm thế nào để Đăng xuất khỏi cửa sổ chát: Bạn có thể lựa chọn "Cài đặt/Settings" hay "Đăng xuất" ngay trên cửa sổ chát messenger:



Trong trường hợp mục Cài đặt/Settings bị mất, bạn hãy click vào biểu tượng theo hướng dẫn trong ảnh bên dưới để tải lại