Tôi có thể lựa chọn sticker hay không?

Trong phiên bản hiện tại, người dùng sẽ được quyền làm những việc sau:

  • Gõ đúng từ khóa (keyword) sẽ xem được 5 gợi ý


     
  • Người dùng được chọn xem thêm sticker được gắn với cùng từ khóa (keyword)


     
  • Người dùng được chọn các sticker từng gửi hoặc trong danh sách các sticker hot trong tuần bằng cách click vào icon MojiChat


     

Như vậy, hiện tại MojiChat cho phép người dùng chọn sticker khi gõ đúng các từ khóa (keyword) hoặc trong danh sách các sticker gần đây và nổi bật khi ấn vào biểu tượng MojiChat.

Các bạn vui lòng theo dõi website: http://coccoc.com/mojichat để theo dõi các từ khóa, keyword sẽ ra mắt hàng tuần nhé.