Làm sao để thay đổi các gợi ý?

Người dùng khi gõ đúng từ khóa, 5 gợi ý sẽ hiện ra. 

  • Các bạn có thể ấn phím cách (Space) trên bàn phím để đổi 5 gợi ý mới:
     Sau khi ấn phím cách (Space) 

  • Hoặc ấn vào nút "Xem thêm" để nhìn thấy toàn bộ các gợi ý phù hợp với từ khóa trên: