Làm sao để tải Mojichat

Trong giai đoạn thử nghiệm, các bạn có thể tải MojiChat thông qua đường link: bit.ly/mojichat

Chúng tôi đang hoàn thiện sản phẩm và sẽ ra mắt người dùng Cốc Cốc trong thời gian sớm nhất. Để có thể trải nghiệm MojiChat trong thời điểm này, bạn vui lòng cài MojiChat tại đường link phía trên.