Tìm kiếm người nổi tiếng

Bạn có thể xem thông tin cá nhân của ca sĩ, diễn viên, nhóm nhạc như ngày sinh, trang mạng xã hội, tiểu sử, …

Trên kết quả tìm kiếm cũng hiển thị hình ảnh, video âm nhạc, album của ca sĩ hay nhóm nhạc.

  1. Truy cập coccoc.com
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên của người nổi tiếng

Ví dụ: bằng kiều, t-ara, brad pitt