Phim ảnh

Tìm kiếm thông tin nhanh về rạp chiếu phim, phim đang chiếu và xem phim trực tuyến.

Tìm kiếm rạp chiếu phim

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về một rạp chiếu bao gồm trang chủ và địa chỉ. Kết quả cũng bao gồm các phim đang chiếu tại rạp đó cùng với điểm IMDB của từng phim.

 1. Truy cập coccoc.com
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên của rạp chiếu phim
 3. Trong hộp kết quả tìm kiếm, chọn phim bạn quan tâm để xem chi tiết.

Ví dụ: cgv nguyễn chí thanh

cgv nguyễn chí thanh

Tìm kiếm phim đang chiếu

Bạn có thể tìm thấy thông tin của phim đang chiếu tại rạp bao gồm ảnh áp phích, giới thiệu phim, đạo diễn, diễn viên, điểm IMDB, ngày khởi chiếu, trailer ...

Xem lịch chiếu tại các rạp cũng như giá vé cho từng suất chiếu.

 1. Truy cập coccoc.com
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên của phim đang chiếu
 3. Trong hộp kết quả tìm kiếm, chọn ngày hoặc Xem thêm.
 4. Di chuột tới giờ chiếu để hiển thị giá, ! là vé giảm giá cho suất chiếu đó.
 5. Nhấn vào suất chiếu để đi tới trang đặt vé trực tuyến của các rạp.

Ví dụ: cô gái đến từ hôm qua

Tải phim và xem phim trực tuyến

Xem thông tin phim, bao gồm ảnh áp phích, giới thiệu phim, đạo diễn, diễn viên, điểm IMDB, trailer ...

Đi tới trang xem phim trực tuyến hoặc tải phim qua torrent.

 1. Truy cập coccoc.com
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên phim.
 3. Trong hộp kết quả tìm kiếm, chọn Xem trực tuyến, Torrents hoặc Xem thêm.

Ví dụ: Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire

Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire