Lọc và tinh chỉnh kết quả tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng các biểu tượng hoặc từ khi thực hiện tìm kiếm để làm cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

  • Cốc Cốc thường bỏ qua các dấu câu không phải toán tử tìm kiếm.
  • Đừng đặt khoảng trống giữa các toán tử tìm kiếm với cụm từ tìm kiếm của bạn. Tìm kiếm site:example.com sẽ hoạt động, nhưng site: example.com thì không

Các kĩ thuật tìm kiếm

Loại trừ từ khỏi tìm kiếm của bạn

Đặt - trước từ mà bạn muốn loại ra. Ví dụ: rượu -wiki.

Tìm kiếm chính xác

Đặt từ hoặc cụm từ trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "rượu vang Pháp".

Tìm kiếm một trang web cụ thể

Đặt site: ở trước một trang web. Ví dụ: rượu site:youtube.com.

Tìm kiếm với từ cụ thể

Đặt + trước một từ bắt buộc phải có trong trang. Ví dụ: rượu +nếp.

 

Lọc kết quả tìm kiếm

Bạn có thể lọc và tùy chỉnh kết quả tìm kiếm của mình để tìm chính xác những gì bạn muốn.

Ví dụ như bạn có thể tìm các trang web cập nhật trong vòng 24 giờ qua.

Bạn cũng có thể chuyển sang tìm kiếm địa điểm trên bản đồ bằng cách nhấn Bản đồ.

Ví dụ: Tìm kiếm kết quả về son tung tuần trước.

son tung